Program 2014

BLIŻEJ CZELADZIAN

Co zrobię jako radny miejski:

Wojciech Maćkowski do Rady Miejskiej w okręgu nr 2

  • Miejsca parkingowe wzdłuż ul.  Ogrodowej i na tzw. Szybie Kondratowicza (z tyłu ul.Ogrodowej).
  • Remont nawierzchni ul. Ogrodowej.
  • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – nowoczesny, duży plac zabaw oraz boisko sportowe na tzw. Zapłociu przy ul. Kombatantów.
  • Dbałość o tzw. małą architekturę: ławeczki, chodniki, zieleń miejska, kosze na śmieci.

Czeladź jest mi bliska i zapewne z tego powodu kilka lat temu postanowiłem aktywnie włączyć się w jej rozwój. Był to dobry czas dla naszego miasta. Burmistrz Marek Mrozowski zorganizował zespół ludzi kreatywnych i z dużym doświadczeniem, ale dawał też szansę młodym. Dzięki temu mogłem poznać pracę Urzędu Miasta i samemu współorganizować szereg imprez: Dni Czeladzi czy Festiwal Ave Maria, postawiliśmy także na kulturalne rozbudzenie Starówki. W kadencji 2010-2014 zostałem radnym powiatowym, dzięki temu udało się rozpocząć remontu głównej ulicy miasta – Nowopogońskiej, w 2014 wykonano projekt, zaś przebudowa odbędzie się w 2015r.

Aby coś osiągnąć, trzeba mieć plan i umieć współpracować z ludźmi. Wierzę, że potrafię włączyć się w główny nurt modernizacji miasta, ale chciałbym też patronować przedsięwzięciom dzielnicowym: remontowi ul. Ogrodowej i tworzeniu nowych miejsc parkingowych. Za priorytet uważam także stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego – nowoczesnego, dużego placu zabaw oraz boiska sportowego na tzw. Zapłociu przy ul. Kombatantów. Interesuje mnie stałe wzbogacanie oferty kulturalnej. Myślę tu o „Odeonie”, ale też o Miejskim Centrum Kultury.

Czeladź zasługuje na sprawne zarządzanie. Czeladź ma potencjał i ludzi, którzy potrafią go wykorzystać. Czeladź jest niezwykłym miastem, ale potrzebny jest jej zwyczajny burmistrz, który swym doświadczeniem i zaangażowaniem potrafi dokonać tego o czym inni jedynie mówią.

Co zrobiłem jako radny powiatowy

♦ I etap przebudowy ul. Nowopogońskiej na odcinku od granicy z Sosnowcem do ronda na Piaskach – projekt w 2014 r. realizacja w 2015 r. Koszt inwestycji około 1.900.000 zł.
♦ Stworzenie założeń powiatowego budżetu obywatelskiego, aby mieszkańcy mogli decydować jakie inwestycje – przez nich wybrane realizować.
♦ Wsparcie zakupu nowego sprzętu dla Szpitala w Czeladzi.
♦ Monitoring oraz siłownia przy boisku Zespołu Szkół na ul. Grodzieckiej.

Z poważaniem
Wojciech Maćkowski

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Program 2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.