O mnie

Wojciech Maćkowski urodzony w 1980 r. absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Czeladzi oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek politologia, specjalizacja dziennikarstwo, jak również podyplomowo administracja i zarządzanie, także na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2004 r. związany z samorządem, nie tylko czeladzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku instytucjach samorządowych. Przeszedł poszczególne stopnie kariery od szeregowych stanowisk, aż po kierownicze.

To właśnie jemu zawdzięczaliśmy w Czeladzi koordynację działań promocyjnych, organizację mniejszych i większych imprez kulturalnych, a także współtworzenie pierwszej zagłębiowskiej telewizji CTV.

W wyborach do Rady Powiatu Będzińskiego uzyskał 509 głosów poparcia. W Radzie Powiatu poświęcał się głównie sprawom dotyczącym Czeladzi i problemom mieszkańców miasta, związanym z funkcjonowaniem powiatu. Członek Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu,  głównie z racji funkcjonowania czeladzkiego szpitala.

16 listopada 2014 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej w Czeladzi z okręgu nr 2 zdobywając 140 głosów. Od grudnia 2014 r. przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej oraz przewodniczący Koalicyjnego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej w Czeladzi.

Od kwietnia 2012 r. współzałożyciel i redaktor naczelny gazety Nowa Czeladź, stanowiącej podstawowe źródło informacji o mieście. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Nowa Czeladź oraz aktywnym członkiem lokalnej sceny społeczno-politycznej.

Czeladzianin od pokoleń, mieszkaniec osiedla Ogrodowa.

Najbliższa rodzina to żona Ewa oraz córka Marysia.

Reklamy