O mnie

Wojciech Maćkowski
Urodziłem się w 1980 r. , jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Czeladzi oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek politologia, specjalizacja dziennikarstwo, jak również podyplomowo administracja i zarządzanie, także na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowo prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – Wyższa Szkoła Biznesu.

Od 2004 r. jestem związany z samorządem, nie tylko czeladzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kilku instytucjach samorządowych. Przeszedłem poszczególne stopnie kariery od szeregowych stanowisk, aż po kierownicze.

W 2010 r. wyborach do Rady Powiatu Będzińskiego uzyskałem 509 głosów poparcia. W Radzie Powiatu poświęcałem się głównie sprawom dotyczącym Czeladzi. Byłem członek Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu,  głównie z racji funkcjonowania czeladzkiego szpitala.

W 2014 r. zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej w Czeladzi z okręgu nr 2.

Ponownie uzyskałem mandat radnego 22 października 2018 r. Jestem członkiem Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Od kwietnia 2012 r. jestem współzałożycielem i redaktorem naczelnym gazety Nowa Czeladź, stanowiącej podstawowe źródło informacji o mieście. Jestem również wiceprezesem Stowarzyszenia Nowa Czeladź oraz aktywnym członkiem lokalnej sceny społeczno-politycznej.

Czeladzianin od pokoleń, mieszkaniec osiedla Ogrodowa.

Moja najbliższa rodzina to żona Ewa oraz córka Marysia.