Program na lata 2019-2023

Bliżej Czeladzian – Program na lata 2019 – 2023

Większość programów wyborczych brzmi górnolotnie, obiecując wszystko i wszystkim, a nie koncentruje się na sprawach, które faktycznie dotyczą mieszkańców oraz ich zdeklarowanych potrzeb. Przez ostatnie cztery lata odbywałem liczne konsultację i rozmowy z Czeladzianami na temat ich oczekiwań. Jednocześnie jest to kontynuacja działań jakie podejmowałem już wcześniej, zarówno jako radny Rady Powiatu Będzińskiego jak i radny Rady Miejskiej w Czeladzi. Oto program jaki zamierzam realizować w kadencji 2019-2023 jako radny Rady Miejskiej.

Co zrobię:

♦ przebudowa ul. Ogrodowej wraz z chodnikami,
♦ remont dróg na tzw. Maderze ( ul. Przełajska i przyległe) wraz z wykonaniem kanalizacji,
♦ przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej i Kombatantów ( rondo),
♦ zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie osiedli, a także stworzenie dwóch dużych parkingów jednego w rejonie tzw. Szybu Kondratowicz ( za ul. Ogrodową, drugiego w rejonie ul. Grodzieckiej ( przy projektowanym markecie),
♦ rewitalizacja i zagospodarowanie alei między ul. Tuwima, a ul. Miasta Auby w rejonie Przedszkola nr 4,
♦ budowa nowych mieszkań komunalnych,
♦ termomodernizacja budynków komunalnych,
♦ przyśpieszenie procesu doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków na terenie Nowego Miasta (dawne os. Nowotki),
♦ przyśpieszenie modernizacji Targowiska Miejskiego,
♦ podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej i Policji,
♦ większy nacisk na dbałość o tereny zielone i ich systematyczne porządkowanie oraz wyposażenie w elementy małej architektury – ławki, stoliki, kosze na śmieci itp.
♦ Budowa sieci ścieżek i tras rowerowych,

Ponadto zapraszam do zapoznania się z moimi dokonaniami jako radnego Rady Miejskiej w Czeladzi w kadencji 2014-2018.
Sprawozdanie z dokonań kadencji 2014-2018.

Z poważaniem
Wojciech Maćkowski
radny Rady Miejskiej