Będzie remont ul. Nowopogońskiej?

nowopogonska1Podczas sesji w dniu 30 grudnia złożyłem wniosek o wpisanie do Wieloletniego Planu Finansowego remontu ul. Nowopogońskiej. Starosta poparł ten wniosek, zgadzając się na jego realizację i wprowadzenie zadania do WPF. Zatem czy główna ulica w mieście wreszcie doczeka się kompleksowej zmiany nawierzchni.

Remont miałby się rozpocząć w 2015 roku, a zakończyć w 2016, w pierwszej kolejności zasugerowałem remont bardziej zniszczonego odcinaka drogi tj. od granicy z Sosnowcem do ronda na Piaskach. Wstępny koszt prac uzgodnionych z dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg to około 1,5 mln. zł.

W ten sposób po dwóch miesiącach pracy w Radzie Powiatu udało się przeforsować remont drogi, którego moi koledzy radni nie byli w stanie wywalczyć latami.

Przykre jest, że władza Czeladzi nie podejmują żadnych rozmów – jak wynika z informacji PZD – zmierzających do poprawy powiatowej infrastruktury drogowej w Czeladzi.