Przebudowa Nowopogońskiej w 2015 roku !

nowopogonska2Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, potwierdzam – w przyszłym roku rozpocznie się remont ul. Nowopogońskiej od granicy z Sosnowcem do ronda na Piaskach. W tym roku starostwo wykona projekt na realizację zadania i wpisze je do WPF powiatu. W ostatnich dniach odbyłem owocną „wizję lokalną” w terenie, z udziałem członka Zarządu Powiatu Sebastiana Szaleńca i dyrektora PZD Józefa Kupajskiego.

Już 30 grudnia Starosta wstępnie wyraził zgodę na realizację remontu Nowopogońskiej i wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Teraz otrzymałem informację, że remont najbardziej zniszczonego odcinka drogi, będzie wykonany.

Wstępna kwota potrzebna na rewitalizację ulicy to około 1,5 mln zł, w ramach przebudowy prawdopodobnie wykonane zostaną też chodniki, jeżeli pozwolą na to kwestie właścicielskie gruntów przylegających do drogi. Jednak priorytetem pozostaje kompleksowa zmiany nawierzchni oraz krawężników na odcinku 1100 m.

Projekt ma być wykonany w ciągu 3 miesięcy, a zadania zostanie wpisano do WPF w pierwszym półroczy 2014 r. Starostwo podejmie też starania aby na remont pozyskać dodatkowe środki z tzw. „schetynówki”.

Jako radny powiatowy zamierzam w dalszym ciągu zabiegać, o kierowanie jak największych środków finansowych do naszego miasta.