Nowe miejsca parkingowe na Ogrodowej

parking_ogrodowa15 marca br. podczas sesji radni zdecydowali o przekazaniu 60.000 zł na wykonanie nowych miejsc parkingowych w ciągu ulicy Ogrodowej. Już w grudniu 2014 r. zwracałem się do MZGK o zagospodarowanie rozjeżdżonych zieleńców zlokalizowanych wzdłuż ulicy. W ten sposób w najbliższym czasie przybędzie nieco miejsc postojowych.

Kwota 60.000 zł pozwoli na wykonanie około 15 dodatkowych miejsc postojowych, co choć w minimalnym stopniu poprawi sytuację kierowców w tym rejonie.

Docelowo będę wnioskował o utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie budynków Ogrodowa 4-6 oraz na tzw. Szybie Kondratowicza. Według wstępnych założeń na powstanie nowych parkingów w ciągu najbliższych czterech lat miasto ma wyłożyć około 700 tys. zł.

Jednocześnie grupa mieszkańców ul. Szpitalnej zwróciła się do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zabezpieczenie miejsc parkingowych dla lokatorów należących do spółdzielni. W najbliższym czasie wraz z innymi radnymi z tego rejonu będę chciał wesprzeć ich starania.