Będą zmiany na Kombatantów?

szpitalna_przejscie17.06_2Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszyłem kilka kwestii zgłaszanych przez mieszkańców w czasie przeprowadzanej na terenie miasta akcji ankietowej. Mieszkańcy podnosili wiele problemów związanych z organizacją ruchu oraz bezpieczeństwem, miedzy innymi dotyczących pojawienia się tzw. „przeprowadzaczy” dla dzieci czy też przejść dla pieszych na Kombatantów i przebudowy skrzyżowania ze Szpitalną.

W kwestii tzw. „przeprowadzaczy” burmistrz poinformował, że na chwile obecną nie ma na ten cel zaplanowanych środków.

interpelacje_06.2016_1interpelacje_06.2016_2W temacie przejść dla pieszych na ul. Kombatantów i przebudowy skrzyżowania z ul. Szpitalną burmistrz stwierdził:

„Jeśli chodzi o przejście dla pieszych mam dobrą wiadomość, przygotowujemy się do tego by to przejście uporządkować bo wiem, że jest niebezpieczne. Planujemy wykonać tam część chodnika i przesunąć  przejście dalej. Zmiana organizacji  ruchu i rondo. Więcej może odpowiedzieć powiat, bo to on dysponuje tą ulicą. My przymierzamy się do modernizacji i przebudowy centrum. Przygotowujemy się do nowego projektu i nowego rozwiązania, nie wykluczone jest tam również rondo. Może projektanci zaproponują nam inne rozwiązanie, zobaczymy. Ten projekt będzie zlecony do realizacji w przyszłym roku. Zadanie to będzie uzgadniane z właścicielem drogi czyli z powiatem.”

Cieszę się że po kolejnej interwencji popartej licznymi głosami mieszkańców udało się  wreszcie przekonać władzę do tych koniecznych zmian.

Również w temacie miejsc parkingowych dla osiedla Ogrodowa-Szpitalna, wreszcie widać chęć wykorzystania mojego pomysłu z zagospodarowaniem tzw. Szybu Kondratowicza.

„Na Kondratowiczu przygotowujemy projekt zagospodarowania tej części miasta gdzie ma być parking wielopoziomowy, który będzie ulgą dla osiedla, jesteśmy  dopiero w fazie projektowania. Przewidujemy sporo miejsc parkingowych zgodnie z przepisami 1,5 miejsca parkingowego na  jedno mieszkanie.”

Mam nadzieję że burmistrz dotrzyma złożonych obietnic.