Remont Nowopogońskiej ruszy w drugiej połowie maja

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Nowopogońskiej, będzie to firma LIBUD z Sosnowca, która w zeszłym roku była realizatorem remontu ul. Armii Krajowej. Jak wynika z wstępnych informacji przebudowa ma ruszyć w drugiej połowie maja, a planowane zakończenie, zgodnie z umową nastąpi do końca października tego roku.

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca będzie musiał przygotować też system objazdów, zakładający całkowite zamknięcie drogi i wytyczenie tras zastępczych lub remont nawierzchni partiami.

W listopadzie 2016 r. ukazała się lista rankingowa podziału środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla województwa śląskiego. Projekt zgłoszony przez Powiat Będziński, którego partnerem jest miasto Czeladź, a dotyczący przebudowy ul. Nowopogońskiej został sklasyfikowany na 11 miejscu, wśród 31 projektów. Zaproponowana kwota dofinansowania to ponad 2,5 mln zł. Powiat i Czeladź dołożą po ponad 1,2 mln zł do przebudowy, której łączny nakład wyniesie ponad 5 mln zł.

Powiat będziński i gmina Czeladź złożą się na przebudowę po połowie, dzięki czemu kompleksowo wyremontowany zostanie odcinek między rondem na Piaskach, a granicą z miastem Sosnowiec.