Remont Nowopogońskiej zakończony

Wreszcie zakończono przedłużającą się przebudowę ul Nowopogońskiej. Trwają jeszcze prace wykończeniowe i sprzątanie po remoncie, ale nową nawierzchnią można już jeździć na całym odcinku od granicy z Sosnowcem do ronda na Piskach. Remont rozpoczął się w czerwcu br. i pochłonął około 5 mln zł z czego połowa pochodziła z dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Całość remontowanego odcinka drogowego uzyskała nową podbudowę i nawierzchnię przy zachowaniu 7 metrowej szerokości jezdni oraz chodników o szerokości 2 metrowych, jak również ścieżki rowerowej – również 2 metrowej szerokości. Powstały lewoskręty w ulice Spacerową. Wyremontowano też sygnalizację świetlną i oświetlenie. W ramach remontu zmodernizowano sieci znajdujące się pod ziemią w tym kanalizacja i odwodnienie drogi.


Niestety na razie Sosnowiec nie zdecydował się na przebudowę swojego odcinka drogi, co podniosłoby standard trasy na całym odcinku.


Po raz pierwszy o wpisanie tej inwestycji do budżetu powiatu zabiegałem jako radny powiatowy pod koniec 2013 roku. W 2016 roku wykonano projekt i uzgodniono wspólne finansowanie ze strony Miasta Czeladź i Powiatu Będzińskiego. Cieszę się że moja inicjatywa wreszcie doczekała pozytywnego zakończenia.


W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla województwa śląskiego, projekt zgłoszony przez Powiat Będziński, którego partnerem jest miasto Czeladź, a dotyczący przebudowy ul. Nowopogońskiej został sklasyfikowany na 11 miejscu, wśród 31 projektów. Kwota dofinansowania to ponad 2,5 mln zł. Powiat i Czeladź dołożyły się po ponad 1,2 mln zł do przebudowy, której łączny nakład wyniósł około 5 mln zł.