Budżet Obywatelski na 2020 rok

Od 28 października br. rusza kolejna edycja czeladzkiego Budżetu Obywatelskiego, wnioski zawierające projekty można zgłaszać do 18 listopada br. Po weryfikacji złożonych propozycji nastąpi głosowanie nad projektami od 12 do 18 grudnia 2019 r. W tym roku do rozdysponowania będzie 711 954,97 zł.

Aby zgłosić projekt wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Czeladź, uzyskać poparcie 25 mieszkańców Czeladzi i – wraz z podpisanymi oświadczeniami – w terminie od 28 października do 18 listopada 2019 r. złożyć:

– osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź, przy ul. Katowickiej 45, w godzinach pracy urzędu,
– listownie pod adresem: Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź z dopiskiem: Budżet Obywatelski,
– mailowo pod adresem: obywatelski@um.czeladz.pl jako temat wiadomości wpisując Budżet Obywatelski

Strona czeladzkiego Budżetu Obywatelskiego

Rozstrzygnięcia zapadną z końcem tego roku, zaś wybrane projekty będą zrealizowane w 2020 r.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania projektów, a następnie do wybierania, Waszym zdaniem, najlepszych z nich.