Odnawialne źródła energii dla mieszkańców

W roku 2020 Miasto Czeladź złożyło do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, projekt pn.: „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”. Organizowany konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin. W konkursie zostały złożone 54 wnioski. Niestety z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych tylko 4 projekty uzyskały wówczas dofinansowanie. Nabór potrwa do 10 sierpnia.

Czytaj dalej