Odnawialne źródła energii dla mieszkańców

W roku 2020 Miasto Czeladź złożyło do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, projekt pn.: „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”. Organizowany konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin. W konkursie zostały złożone 54 wnioski. Niestety z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych tylko 4 projekty uzyskały wówczas dofinansowanie. Nabór potrwa do 10 sierpnia.

Do projektu zgłoszonych zostało 106 instalacji fotowoltaicznych, które mają powstać na budynkach jednorodzinnych w Czeladzi. Maksymalna moc zainstalowana planowanej do dofinansowania pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 10kWp. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, będące właścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie miasta Czeladź, na którym ma być zabudowana instalacja, w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.

Z uwagi na konieczność weryfikacji uczestników projektu i przygotowania wszystkich procedur, osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Deklarację przystąpienia do Projektu.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej miasta lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta wypełnić i złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu w terminie do 10 sierpnia br.

Mieszkańcy, którzy nie znajdują się na liście podstawowej w projekcie, mogą również składać deklaracje na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, co też obecnie ma miejsce, do projektu będą weryfikowani mieszkańcy z listy rezerwowej. Warunkiem przeprowadzenia weryfikacji jest złożenie kompletnej deklaracji.

Więcej szczegółów oraz niezbędne dokumenty.

Reklama