Koronawirus – jak postępować?


W związku z pojawieniem się w Polsce coraz liczniejszych przypadków koronawirusa, przypominam o podstawowych działaniach związanych z tym zagrożeniem. Podstawowy numer infolinii NFZ to 800 190 590 – jest ona czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jeżeli możesz Ty i Twoi bliscy pozostańcie w domu ! Ogranicz kontaktów z innymi ludźmi, do niezbędnego minimum ! Zachowaj spokój !

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną, masz podwyższoną temperaturę, kaszlesz i masz duszności niezwłocznie poinformuj o tym telefonicznie odpowiednie służby.

  • Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronawirusa – 660 686 917
  • Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej – 795 513 569
  • Infolinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dot. koronawirusa 663 956 644, 539 963 856, 606 326 142 lub numer, który pełni dyżur 24h – 32 351 23 00.Lista szpitali zakaźnych na terenie województwa śląskiego:

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. tel. 32 281 92 41 (do 3);

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. tel. 32 34 63 650;

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. tel. 33 852 05 11;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Na terenie Czeladzi:

  • Zgodnie z decyzją Premiera Rządu RP od 12 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w Czeladzi (szkoły, przedszkola). W czwartek i piątek (tj. 12 i 13 marca 2020 r.) prowadzone będą wyłącznie klasowe zajęcia opiekuńcze w szkołach i przedszkolach dla tych dzieci, które nie będą miały w domu zapewnionej opieki, natomiast od poniedziałku 16 marca 2020r. wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte do odwołania.
  • Zgodnie z decyzją Premiera Rządu RP od 12 marca zamknięte zostają żłobki do odwołania.
  • Wprowadza się zakaz odwiedzin w DPS Senior – do odwołania.
  • Zawiesza się do odwołania wszelkie zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie inne imprezy i spotkania organizowane przez seniorów i dla seniorów.
  • Zawiesza się do odwołania wszystkie zajęcia w świetlicach środowiskowych i opiekuńczych.
  • Zawiesza się na terenie miasta wszystkie rozgrywki sportowe przy udziale publiczności.
  • Zawiesza się do odwołania wszystkie imprezy kulturalne na terenie miasta.

W związku z panującą sytuacją, ustala się, że przez najbliższe 2 tygodnie, począwszy od piątku, 13 marca 2020 r., Urząd Miasta w Czeladzi będzie zamknięty. Do budynku będzie można wejść wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, tylko wejściem głównym, po kontakcie przez domofon.

Należy zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Szczegółowe i bieżące komunikaty dotyczące Czeladzi podawane są na stronie Miasta Czeladź czeladz.pl oraz na profilu Facebook Miasta Czeladź

Strona Ministerstwa Zdrowia