Budżet obywatelski i inwestycje

wm224 października br. podczas mojej pierwszej sesji Rady Powiatu złożyłem kilka interpelacji i wniosków. Szczególnie istotną sprawą jest ilość inwestycji w Czeladzi prowadzonych przez Starostwo na drogach powiatowych (to te najbardziej uczęszczane). Wniosłem też do Starosty, aby rozpoczął procedurę przygotowywania budżetu obywatelskiego.

Poniżej prezentuje pełna treść interpelacji i wniosków. Odpowiedzi opublikuję niezwłocznie po przekazaniu ich przez Zarząd Powiatu.

1.Proszę o przedstawienie budżetu PZD ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i płacowych. Proszę o podanie liczby pracowników PZD w tym ile osób zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (tzw. pracownicy fizyczni).
2.Proszę o przedstawienie wydatków inwestycyjnych (remonty – nie bieżące utrzymanie) PZD na terenie gminy Czeladź w 2012 i 2013 r. oraz plan na rok 2014 r. Proszę przedstawić procentowo zaangażowanie środków na inwestycje w Czeladzi i Będzinie w latach 2012-2014.
3.Proszę o ustosunkowanie się Komendanta Powiatowej Państwowej straży Pożarnej do problemu z zapłaceniem przez gminę Czeladź za nowy wóz bojowy dla OSP Czeladź. Czy w Pana opinii samochód jest potrzebny czeladzkiej OSP, i czy jego unieruchomieni stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców Czeladzi? Czy PSP może podjąć interwencje u władz Czeladzi aby samochód został opłacony?
4.Proszę o przedstawienie statystyk wypadków i kolizji drogowych z terenu Czeladzi za lata 2012-2013 oraz ogólnych statystyk przestępczości w tych latach dla miasta Czeladź. Czy zdaniem Pana Komendanta, brak oświetlenia ulic w godzinach porannych i wieczornych ma wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców?

WNIOSKI
1.Wniosek o rozpoczęcie procedury przygotowywania budżetu obywatelskiego powiatu będzińskiego do budżetu na rok 2015. Wnoszę o przygotowanie założeń takiego budżetu, aby uchwałę podjąć do końca pierwszego półrocza 2014 r. tak aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w tworzeniu budżetu na rok 2015.

Jedna uwaga do wpisu “Budżet obywatelski i inwestycje

Możliwość komentowania jest wyłączona.