Symboliczne wsparcie dla Ukrainy

ukraina1Podczas ostatnich sesji Rady Miejskiej w Czeladzi oraz Rady Powiatu Będzińskiego przyjęto uchwały dotyczące wyrażenia wsparcia dla demokratycznych przemian na Ukrainie. Czeladź prowadzi współpracę z miastem Żydaczów, zaś Powiat Będziński z rejonem Żydaczowskim ( odpowiednik naszego powiatu ). W Radzie Powiatu uchwałę, której inicjatorem byłem ja oraz klub Platformy przyjęto przez aklamację.

W treści uchwały znalazły się następujące zapisy:

„Rada Powiatu Będzińskiego wyraża nadzieję na demokratyczne przemiany na Ukrainie oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na samostanowieniu. Od 2011 roku współpracujemy z Rejonem Żydaczowskim i przez cały ten czas żywiliśmy nadzieję, że z biegiem lat losy naszych zaprzyjaźnionych społeczności będą się splatać we wspólnej i zjednoczonej Europie. Każdy naród ma prawo wybierać własną drogę swego rozwoju. Dlatego też od rządzących wymagane jest szerokie konsultowanie wszelkich ważnych decyzji dotyczących przyszłości obywateli.”

Na szczęście przewodniczący Rady nie dopuścił do głosowania uchwały i zaproponował przyjęcie jej przez aklamację. Warto bowiem wspomnieć, że podobny wniosek pojawił się już na grudniowej sesji, ale wtedy większość Rady uznała, że „to nie nasza sprawa” i temat odrzuciła.

Mam nadzieję, że takie – choć tylko symboliczne, wparcie Narodu Ukraińskiego będzie stanowiło dodatkową motywację do dalszych demokratycznych przemian, zwłaszcza teraz gdy widmo konfliktu i dezintegralności terytorialnej nadal wisi nad Państwem Ukraińskim.

Uchwała nr XXXIII/490/2014 w sprawie sytuacji społeczno – politycznej na Ukrainie.