Szpital pod kreską

szpital1Szpital powiatowy zakończył kolejny rok działalności sporą stratą. Na koniec 2013 r. wyniosła ona 5,3 mln zł i nawet po odliczeniu amortyzacji daje sumę 4,077 mln zł. Całościowy dług szpitala opiewa już na kwotę 33 mln., z czego zobowiązania wymagalne to ponad 10 mln zł. Co prawda strata okazała się mniejsza niż prognozowana, ale i tak niesie za sobą spore problemy dla dalszego funkcjonowania.

Mimo działań podejmowanych przez Starostwo i dyrekcję, szpital nadal nie może wyjść na prostą. W tegorocznym budżecie przewidziano 2 mln. zł na pokrycie straty, jednak na razie nie wiadomo skąd rządząca powiatem sldowska większość chce wziąć brakujące – kolejne 2 mln zł.

Prowadzona od dłuższego czasu restrukturyzacja co prawda przynosi pewne efekty, ale nadal nie takie na jakie liczyliśmy.

Jednocześnie otrzymałem odpowiedź na mój wniosek dotyczący zakupu nowego rentgena dla czeladzkiej placówki. Zarząd Powiatu stwierdził, że co prawda jest tak potrzeba, ale nie będzie ona możliwa do realizacji w tym roku, ze względu na możliwości finansowe. W związku z tym zaproponowałem, aby zakup nowego aparatu umieścić w budżecie na rok 2015.

Funkcjonujące do tej pory aparaty mają już ponad 20 lat są mocno wysłużone i często ulegają awarii. Zakup nowego to koszt rzędu 200-300 tys. zł.