Powstaje siłownia czy będzie też plac zabaw?

plac3Od pewnego czasu trwają prace związane z budową siłowni „pod chmurką” przy Zespole Szkół na ul. Grodzieckiej, termin realizacji to koniec maja. Na sesji powiatu złożyłem też wniosek o rozpatrzenie możliwości lokalizacji w pobliżu ogólnodostępnego placu zabaw. Są to miejsca których szczególnie brakuje w Czeladzi, bo w ciągu ostatnich 3 lat nie powstał żaden obiekt tego typu, a starsze nie są modernizowane.

Starostwo jest właścicielem niezabudowanych działek przylegających do terenu szkoły ( od strony ul. Kombatantów ) o powierzchni około 0,2 ha. Zgodnie z planem zagospodarowania w tym rejonie mogą powstawać obiekty tzw. małej architektury czyli również place zabawa. Jeżeli uda się przeforsować pomysł z realizacją placu, w tym miejscu powstanie cały kompleks sportowo-rekreacyjny.

Liczę że władze powiatu przychylnie potraktują mój pomysł lokalizacji nowego – ogólnodostępnego placu zabaw.

Starostwo wybudowało już jeden obiekt tego typu dla dzieci przy Szkole Specjalnej na ul. Szpitalnej, mam nadzieje, że niebawem pojawi się kolejny.