Jest projekt na przebudowę ul. Nowopogońskiej

nowopogonska2W lipcu odbyłem spotkanie z udziałem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, członka Zarządu Powiatu Sebestiana Szaleńca oraz Marka Mrozowskiego, którego tematem była przebudowa ulicy Nowopogońskiej. Efektem było wprowadzenie pewnych korekt do projektu. W sierpniu powstała jego ostateczne wersja, która będzie realizowana w 2015 roku.
Czytaj dalej

Reklamy

Będzie budżet obywatelski!

budzet_obywatelskiJednak uda się przeforsować powiatowy budżet obywatelski, po 10 miesiącach od rozpoczęcia tej inicjatywy Starosta Będzińskie zapewnił, że procedura zostanie rozpoczęta. Szkoda tylko, że nie uda się jej uruchomić w 2015 roku, a dopiero rok później. Mam nadzieję że mieszkańcy naszego powiatu będą mogli aktywnie decydować na co przeznaczane są ich podatki.
Czytaj dalej

Fatalne wyniki powiatowej oświaty w Czeladzi

orlik_grodziecka1Zdawalność matur w czeladzkim Zespole Szkół (ul. Grodziecka) prowadzonym przez Starostwo Powiatu w tym roku jest wyjątkowo tragiczna. Średnia wojewódzka wynosi 71%, dla powiatu to 71,99% zaś w Czeladzi zdawalność osiągnęła tragiczny poziom… 30%. Jest to najgorszy wynik w całym województwie. Stawia to pod dużym znakiem zapytania walory edukacyjne placówki i sposób prowadzenia jej przez obecną dyrekcję.
Czytaj dalej

Bez wsparcia dla czeladzkiego szpitala

szpital1W tej kadencji szpital w Czeladzi przekonał się, że nie może liczyć na wsparcie ze strony gminy Czeladź. O ile w poprzednich latach burmistrz miasta znajdował pieniądze na doposażenie palcówki, teraz zabrakło nawet symbolicznego wsparcia. W tym roku miasto nie przekazało nawet niewielkich pieniędzy na prowadzenie konsultacji w poradni antyalkoholowej i odmówiło zgody na wykonanie studni głębinowej na terenie szpitala.
Czytaj dalej

Monitoring na Orliku przy Zespole Szkół

orlik_grodziecka1W ostatnim okresie do radnych miejskich i powiatowych docierały sygnały o zakłócaniu ciszy oraz spożywaniu alkoholu na terenie boiska Orlik przy Zespole Szkół na ul. Grodzieckiej. Na sesji Rady Powiatu w kwietniu zgłosiłem interpelację dotyczącą właśnie tej sprawy. Wnioskowałem o zamontowanie kamer monitoringu na obiekcie oraz o przekazanie tej informacji Policji oraz Straży Miejskiej, tak aby zwiększyli ilość partoli w tym miejscu zwłaszcza w godzinach wieczornych. Czytaj dalej

Powstaje siłownia czy będzie też plac zabaw?

plac3Od pewnego czasu trwają prace związane z budową siłowni „pod chmurką” przy Zespole Szkół na ul. Grodzieckiej, termin realizacji to koniec maja. Na sesji powiatu złożyłem też wniosek o rozpatrzenie możliwości lokalizacji w pobliżu ogólnodostępnego placu zabaw. Są to miejsca których szczególnie brakuje w Czeladzi, bo w ciągu ostatnich 3 lat nie powstał żaden obiekt tego typu, a starsze nie są modernizowane.
Czytaj dalej

Szpital pod kreską

szpital1Szpital powiatowy zakończył kolejny rok działalności sporą stratą. Na koniec 2013 r. wyniosła ona 5,3 mln zł i nawet po odliczeniu amortyzacji daje sumę 4,077 mln zł. Całościowy dług szpitala opiewa już na kwotę 33 mln., z czego zobowiązania wymagalne to ponad 10 mln zł. Co prawda strata okazała się mniejsza niż prognozowana, ale i tak niesie za sobą spore problemy dla dalszego funkcjonowania.

Czytaj dalej