Monitoring na Orliku przy Zespole Szkół

orlik_grodziecka1W ostatnim okresie do radnych miejskich i powiatowych docierały sygnały o zakłócaniu ciszy oraz spożywaniu alkoholu na terenie boiska Orlik przy Zespole Szkół na ul. Grodzieckiej. Na sesji Rady Powiatu w kwietniu zgłosiłem interpelację dotyczącą właśnie tej sprawy. Wnioskowałem o zamontowanie kamer monitoringu na obiekcie oraz o przekazanie tej informacji Policji oraz Straży Miejskiej, tak aby zwiększyli ilość partoli w tym miejscu zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Na skutek interpelacji dyrektor placówki został zobowiązany do zgłaszania wszelkich zakłóceń porządku do Straży Miejskiej i Policji.

Również, niezależnie od zgłaszanych interwencji, dyrekcja szkoły została zobowiązana do zamontowania do końca sierpnia tego roku kamer monitorujących.

Mam nadzieję, że dzięki podjęciu tych działań boisko stanie się miejscem bezpieczniejszym i otwartym dla osób uprawiających sport, a nie zbierających się tam w innych celach.