Sprzedawać, ale jak?

dzialka1Podczas sesji Rady Miejskiej 26 stycznia w porządku obrad znalazło się kilka uchwał dotyczących sprzedaży gruntów należących do miasta. W większości są to spore kompleksy pod budownictwo mieszkaniowe lub pod usługi. Oczywiście należy podejmować działania mające na celu powstawanie w Czeladzi nowych osiedli, ale czy zawsze najlepszą metoda jest sprzedać jak najszybciej bez wcześniejszego przygotowania infrastruktury przez gminę?
Czytaj dalej