Co dalej z targowiskiem?

targowiskoZarówno podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju jak i sesji Rady Miejskiej głównym tematem było targowisko miejskie. Obecne władze forsują pomysł budowy nowego targowiska w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie gmina jako swój wkład wniesie grunt, zaś prywatny inwestor wybuduje halę targową. Ta koncepcja nie podoba się części kupców którzy chcą sami zbudować halę w oparciu o wydzierżawiony teren.

Warto wspomnieć, że w poprzedniej kadencji burmistrz Kosmala zrezygnowała z unijnego wsparcia na budowę targowiska w wysokości ponad 4 mln zł.

Należy też wspomnieć, że jest to już kolejna koncepcja budowy nowoczesnego targowiska. Do tej pory władze miasta nie były wstanie porozumieć się z kupcami, a sytuacja taka trwa kolejny już rok.

Podczas sesji zaproponowałem kompromisowe rozwiązanie, aby to miasto wybudowało targowisko. Rozwiązanie takie zadowalałoby kupców i pozwalało miastu zachować pełną kontrole nad terenem i sposobem realizacji zadania. Czy władze przychylą się do tego pomysłu?

Moja propozycja zgłoszona na sesji Rady Miejskiej 28 stycznia 2016 r. od 1:39:05 nagrania

Wspomnę też, że już ponad rok temu zgłosiłem wniosek o przygotowanie koncepcji handlu w mieście, tak abyśmy mogli poznać pomysł władz miasta na zrównoważony rozwój, zarówno sklepów wielkopowierzchniowych jak i tych małych lokalnych czy wreszcie targowiska. Do tej pory koncepcja nie została przygotowana.