Nowopogońska – projekt już niebawem

nowopogonska2015Wreszcie podjęto ostateczne decyzje zmierzające do realizacji remontu Nowopogońskiej. Zarówno Rada Miejska w Czeladzi (17.03) jak i Rada Powiatu Będzińskiego (22.03) wyraziły zgodę na przystąpienie do partnerstwa wraz z miastem Sosnowiec oraz na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania, polegającego na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ciągu drogowego na odcinku rondo ul. Nowopogońska w Czeladzi – ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu do skrzyżowania z DK 86″.

Od pewnego czasu z nieznanych przyczyn zaczęły pojawiać się pewne sygnały niezadowolenia i próby zmian w projekcie, a to nowy podział obowiązków, a to dopisanie nowych zadań, czy wreszcie próba zmiany lidera projektu. Nie wiedzieć czemu ktoś, usiłował storpedować przedsięwzięcie. Jednak w końcu wszystkie strony zgodziły się na pierwotny projekt, o którego realizację zabiegam już 3 rok.

Projekt będzie wykonany jeszcze przed wakacjami, a następnie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy z ministerialnych środków. Będzie to największa inwestycja drogowa w Czeladzi od wielu lat.

nowopogonska_2016_2

Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego daje możliwość zaprojektowania racjonalnego systemu połączeń drogowych na granicy powiatu ziemskiego i grodzkiego, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne nie tylko mieszkańców Czeladzi i Sosnowca, ale całego powiatu.

Powiat Będziński oraz gminy uczestniczące w porozumieniu zgodnie zdecydowały, że o środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia na dalszym etapie prac będą ubiegać się w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.