Równoległa – co z ruchem dwukierunkowym?

rownolegla1W listopadzie 2015 zakończono remont ulicy Równoległej, jednak jak się szybko okazało mieszkańcy nie są zadowoleni z wprowadzonej, przy okazji nowej organizacji ruchu w tym rejonie. Mimo dwukrotnych interwencji w tej sprawie władze Czeladzi nie chcą się zgodzić z postulatami mieszkańców, nie przekonuje ich też fakt, że pod żądaniem zmian podpisało się ponad 200 osób.

O ile przebudowa nawierzchni była konieczna i oczekiwana przez mieszkańców, to sama organizacja ruchu nadal wzbudza niezadowolenie.

rownolegla2

Na moje kolejne zapytanie w tej sprawie burmistrz odpisał:

„Sprawa ruchu dwukierunkowego na ul. Równoległej była już wielokrotnie analizowana. Został przywrócony ruch dwukierunkowy na odcinku od wjazdu na osiedle do skrzyżowania z ul. 35-lecia PRL, tj. między innymi do dojazdu do szkoły. Istniejąca organizacja ruchu ( ruch jednokierunkowy) został wprowadzona na wniosek mieszkańców i poprawiła warunki uczestników ruchu drogowego. Dodatkowe miejsca postojowe stanowią element spowalniający ruch pojazdów, a piesi przechodząc przez jezdnię zwracają uwagę na nadjeżdżające pojazdy tylko z jednej strony.”

Jak widać władza znowu wie lepiej niż mieszkańcy tego rejonu miasta. Tymczasem ciągle odbieram sygnały o potrzebie przywrócenia dawnej organizacji ruchu. Czy dla władzy nie jest to najważniejszy argument?

Interpelacja z dn. 17.03. 2016 r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Równoległej i odpowiedź.