Budżet Obywatelski w Czeladzi po nowemu

obywatelski2016W dniu wczorajszym podczas sesji Rady Miejskiej zdecydowano o zmianie dotychczasowych zasad tworzenia Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszali wiele zastrzeżeń do funkcjonowania budżetu powołanego jeszcze w poprzedniej kadencji. Teraz zdecydowano o wprowadzeniu kilku usprawnień, które na pewno zadowolą mieszkańców.

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dzięki zakupieniu odpowiedniego oprogramowania. Jednocześnie system zapobiegnie ewentualnemu kilkakrotnemu głosowaniu przez te same osoby. Teraz głosowania będzie też znacznie przystępniejsze, co powinno znacząco wpłynąć na frekwencje. Dodatkowo wprowadzone zostanie głosowanie w mobilnych punktach.

obywatelski2016

Drugą bardzo istotną zmianą jest likwidacja dotychczasowych trzech okręgów konsultacyjnych. Do tej pory Budżet Obywatelski wynoszący 0,5% dochodów własnych gminy czyli około 450.000 zł był podzielony na trzy obszary miasta i rozdzielany proporcjonalnie. W nowej uchwale będzie to już tylko jeden okręg obejmujący całe miasto, a premiowane będą te projekty, które uzyskają najwięcej głosów na terenie całej Czeladzi.

Pewne kontrowersje wzbudził zapis o wieku uprawionych do głosowanie, ostatecznie ustalono wiek powyżej 16 roku życia, gdyż takim samym kryterium posługuje się wiele miast.

Jeżeli nadzór Wojewody nie wniesie zastrzeżeń, uchwała zacznie obowiązywać już w czerwcu i tegoroczny Budżet Obywatelski będzie prowadzony według nowych zasad.

Nadal będą obowiązywać tzw. mapy rejonów objętych Budżetem Obywatelskim czyli wyznaczone przez Urząd Miasta tereny gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty.