Nowe przejście na Kombatantów

kombatantow_przejscie1Po kilku interwencjach wreszcie będą zmiany w organizacji ruchu na ul. Kombatantów między osiedlem Ogrodowa – Szpitalna, a sklepem Mila. Mieszkańcy od dłuższego czasu za moim pośrednictwem domagali się wprowadzenia zmian. Co prawda władze nie zdecydowały się na projekt najbardziej odpowiadający mieszkańcom, tzn. zalegalizowanie istniejącego „dzikiego” przejścia, ale i tak nowa wersja powinna przynieść lepszą organizację ruchu.

Niebezpieczne przejście przy ul. Szpitalnej zostanie zlikwidowane i przeniesione kilkadziesiąt metrów w głąb ul. Kombatantów. Na długości ul. Kombatantów pojawią się też barierki zabezpieczające przed wchodzeniem na jezdnie i kierujące pieszych do jedynego przejścia. Drugie przejścia nadal będzie się znajdowało przy ul. Ogrodowej.

kombatantow_przejscie2

O sposobie rozwiązanie problemów ruchu dla mieszkańców tego rejonu przypominałem burmistrzowi miasta już rok temu, zatem wreszcie są pierwsze pozytywne efekty tych działań. O zdanie mieszkańców pytaliśmy też w specjalnych ankietach w czerwcu br.

Wniosek o zmianę organizacji ruchu i organizacji przejść dla pieszych w ul. Kombatantów na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Ogrodowej.

Nie wszystkim spodoba się to rozwiązanie, ale na pewno poprawi ono bezpieczeństwo na ul. Kombatantów i wyeliminuje problem mandatów wystawianych przez stróżów prawa osobom korzystającym z „dzikich” przejść.

kombatantow_przejscie1
Zakończenie reorganizacji jeszcze w tym miesiącu.