Nowe przejścia dla pieszych na Kombatantów?

kombatantow2Wielu mieszkańców osiedla Ogrodowa-Szpitalna zwracało się do nas z potrzebą zmiany organizacji ruchu na ul. Kombatantów na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Szpitalnej, czyli braku zalegalizowanego przejścia między osiedlem, a sklepem Mila. Dlatego razem z radnym Kamilem Kowalikiem 2 października br. złożyliśmy do władz miasta wniosek o wprowadzenie postulowanych przez mieszkańców zmian.

Brak zalegalizowanego przejścia dla pieszych w tym rejonie jest sporym utrudnieniem, tym bardziej, że funkcjonują tam „dzikie” przejścia dla pieszych tzn. do krawędzi jezdni doprowadzone są chodniki, jednak na jezdni nie wyznaczono pasów. Brak też udogodnień dla osób z wózkami.

kombatantow1

Proponujemy dwa alternatywne rozwiązania problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwsze to wniosek o utworzenie na odcinku ul. Kombatantów między ul. Szpitalna a ul. Ogrodową dodatkowego przejścia dla pieszych na działce 120/7 lub działce 117/8. (Zaznaczone na biało). Alternatywnie jeżeli takie rozwiązanie będzie kolidować z zapisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wnosimy o utworzenia na ww. odcinku tzw. „strefy zamieszkania” wyznaczonej znakami D-40 oraz D-41. (Zaznaczone na niebiesko). W takiej strefie piesi mogą przekraczać ulice na całej jej długości i mają pierwszeństwo przed samochodami.

Mamy nadzieje, że Urząd Miasta przychyli się do potrzeb sporej liczby mieszkańców i w najbliższym czasie dokonane zostaną zmiany zgodnie z naszym wnioskiem.

Wniosek o zmianę organizacji ruchu i organizacji przejść dla pieszych w ul. Kombatantów na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Ogrodowej.

Jedna uwaga do wpisu “Nowe przejścia dla pieszych na Kombatantów?

  1. […] Wniosek o zmianę organizacji ruchu i organizacji przejść dla pieszych w ul. Kombatantów na odcin… […]

Możliwość komentowania jest wyłączona.