Zniknie jedna placówka szkolna

g2Podczas ostatniej sesji radni większością głosów zdecydowali o przyjęciu zaproponowanego przez burmistrza projektu dostosowującego miejską sieć placówek szkół podstawowych i gimnazjalnych. Według nowego projektu znika dotychczasowe Gimnazjum nr 2 przy ulicy Katowickiej, czyli wcześniejsza Szkoła Podstawowa nr 4. Oznacza to stopniową likwidacje tej placówki.

Zgodnie z nowym projektem Miejski Zespół Szkół przy ul. Szkolnej czyli dotychczasowa SP nr 2 i G1 stanie się Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 3 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Lwowskiej. Niestety Gimnazjum nr 2 przy ul. Katowickiej nie stanie się ponownie Szkoła Podstawową nr 4, a będzie stopniowo likwidowane.

Zmiany są związane z wejściem w życie od września 2017 r. tzw. reformy edukacyjnej polegającej na likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Na moje zapytanie władze zapewniły, że żadni nauczyciele oraz pracownicy obsługi nie stracą pracy w związku z reorganizacją. Czas pokaże czy rzeczywiście tak będzie.

Podczas sesji byłem jedynym radnym który zagłosował przeciwko projektowi otwierającemu drogę do likwidacji placówki szkolnej przy ul. Katowickiej.