Zmiany w obwodach wyborczych

wm_wyborczy3_newPodczas grudniowej sesji Rady Miejskiej dokonano zmian kilku siedzib obwodów głosowania. Było to podyktowane wymogami ustawowymi, dotyczącymi dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety jest to kolejna zmiana siedzib lokali wyborczych w ostatnich latach, co na pewno znowu odbije się na frekwencji wyborczej.

Jako radny apelowałem do władz miasto o szybkie zmodernizowania kilku budynków i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, tym bardziej że są to w większości placówki oświatowe, a koszty nie byłyby tak duże. Niestety te argumenty nie znalazły zrozumienia, tylko jeden z moich wniosków został poparty przez władze, a mianowicie przeniesienie siedziby obwodu nr 7 z Gimnazjum nr 2 do Miejskiej Biblioteki Publicznej, która już teraz jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zmiany to: siedziba obwodu nr 13 zostaje przeniesiona z Muzeum Saturn do GSW Elektrownia, zaś siedziba obwodu nr 15 zostaje przeniesiona z KS Górnik Piaski do Przedszkola nr 10.

W obwodzie wyborczym nr 2 z którego jestem radnym, siedzibę przeniesiono z Przedszkola nr 11 przy ul. Kombatantów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej, wyborcy z ul. Wojkowickiej do lokalu wyborczego będą teraz mieli naprawdę daleko. Dodatkowo w DPS teraz mieścić będą się siedziby dwóch komisji wyborczych.

Uchwała dotycząca zmian siedzib obwodów wyborczych.

Majstrowanie przy okręgach wyborczych nigdy nie przynosi pożądanych efektów, niestety podobnie będzie i tym razem. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wyborcy szybko dostosują się do nowych regulacji.

Liczę też że wszyscy radni z okręgów, w których nastąpiły zmiany zaangażują się w poinformowanie o tym mieszkańców.