Remont Ogrodowej w 2018 roku

Z informacji przedstawionych przez Urząd Miasta wynika, że podjęto decyzję o remoncie nawierzchni i chodników ul. Ogrodowej w 2018 roku. O potrzebie remontu nawierzchni informowali mnie mieszkańcy już od dłuższego czasu, dlatego jeszcze w poprzednim roku zgłaszałem w ich imieniu taką potrzebę.

Wedle deklaracji Urzędu zadanie związane z remontem nawierzchni ul. Ogrodowej oraz wymiany chodników przy tej ulicy zostanie umieszczone w budżecie na rok 2018. Zatem zgodnie z deklaracją prace ruszą w przyszłym roku.

Wniosek w sprawie remontu ul. Ogrodowej.

Sama nawierzchnia jest już mocno zniszczona, dodatkowo kilka lat temu prowadzone w niej były wykopy co dodatkowo wpłynęło na jej stan techniczny.


Warto przypomnieć że w tej kadencji, również na skutek moich interwencji przy ul. Ogrodowej powstały nowe miejsca postojowe.