Rozpoczyna się remont Nowopogońskiej

22 maja br. rozpoczął się remont ul. Nowopogońskiej, tego dnia wykonawca przystąpił do wycinki drzew, na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z Sosnowcem, w związku z tym można się spodziewać czasowych utrudnień w ruchu. Pozostałe prace ruszą już niebawem, a całość inwestycji zakończy się w październiku.

Niebawem będzie też ostatecznie zatwierdzony schemat objazdów na czas przebudowy drogi. Oczywiście opublikuje go niezwłocznie.

W listopadzie 2016 r. ukazała się lista rankingowa podziału środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla województwa śląskiego. Projekt zgłoszony przez Powiat Będziński, którego partnerem jest miasto Czeladź, a dotyczący przebudowy ul. Nowopogońskiej został sklasyfikowany na 11 miejscu, wśród 31 projektów. Zaproponowana kwota dofinansowania to ponad 2,5 mln zł. Powiat i Czeladź dołożą po ponad 1,2 mln zł do przebudowy, której łączny nakład wyniesie ponad 5 mln zł.

Powiat będziński i gmina Czeladź złożą się na przebudowę po połowie, dzięki czemu kompleksowo wyremontowany zostanie odcinek między rondem na Piaskach, a granicą z miastem Sosnowiec.