Termomodernizacje na Spółdzielczej

Trwa wymiana elewacji budynku wspólnoty przy ul. Spółdzielczej 14-16-18, dzięki remontowi nie tylko poprawi się jego wygląd, ale co ważniejsze stanie się on znacznie mniej energochłonny. W przyszłym roku CTBS planuje także ocieplenie budynku przy Spółdzielczej 8-10-12. W ten sposób wszystkie należące do miasta budynki przy ulicach Spółdzielczej i Czystej byłyby ocieplone.

Termomodernizacja budynku Spółdzielcza 8-10-12 zależna jest od zakończenia procedury przyłączania klatki nr 12 do istniejącej wspólnoty.

Ponadto od 2015 roku trwają prace nad przyłączeniem budynków przy ul. Spółdzielczej, Czystej i Wojkowickiej do tzw. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej czyli sieci centralnego ogrzewania. Realizator programu – Tauron Ciepło gwarantuje przygotowanie projektu i budowę sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło sieciowe oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach, z których rozprowadzane są instalacje do poszczególnych mieszkań.

Ostatnio mieszkańcy ul. Spółdzielczej mogli zaobserwować w swoim otoczeniu sporo pozytywnych zmian, nowa nawierzchnia ulicy, miejsca parkingowe, termomodernizacja, a jeszcze w tym roku powstanie plac zabaw.