Sygnalizacja świetlna na Szpitalnej w tym roku

W 2016 r. przy współpracy z Powiatem Będzińskim przeprowadziliśmy akcję ankietową dotyczącą bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców w rejonie ulic Ogrodowej, Szpitalnej i Kombatantów. Wtedy też zapadła decyzja o budowie sygnalizacji przy ul. Szpitalnej w rejonie targowiska. Jeszcze w tym roku powstanie odpowiednio wyposażone przejście.

W ankietach pytaliśmy przede wszystkim o potrzebę budowy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w rejonie Biedronki przy ul. Szpitalnej. Zdecydowana większość pytanych twierdziła, że jest konieczność stworzenia przejścia z sygnalizacją świetlną, gdyż podniesie to poziom bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez jezdnię zaprojektowano zmiennoczasową ( zależną od natężenia ruchu) sygnalizację świetlną. Dla pojazdów kołowych zaprojektowano sygnalizatory typu S-1, dla pieszych/rowerzystów sygnalizatory S-5. Ponadto piesi będą mogli uruchomić potrzebę włączenia zielonego światła za pomocą przycisku.


Sygnalizacja będzie wykonana na przejściu dla pieszych przez ul. Szpitalną w sąsiedztwie placu targowego wraz z pawilonem handlowym.

Na wykonanie przejścia z sygnalizacją świetlną złożą się powiat będziński i gmina Czeladź.