Monitoring na Ogrodowej?

Miasto Czeladź w 2019 r. przeznaczy na rozbudowę systemu monitoringu kwotę 150.000 zł. Zgodnie z głosami mieszkańców zaproponowałem, aby jedną z kamer umieścić przy ul. Ogrodowej w rejonie sklepu całodobowego. Takie działanie na pewno podniesie poziom bezpieczeństwa i zapobiegnie powtarzającym się w tym rejonie aktom wandalizmu. Czytaj dalej

Nowe przejście i sygnalizacja na Szpitalnej

W ostatnich dniach wreszcie uruchomiono nowe przejście dla pieszych i sygnalizację świetlną na ul. Szpitalnej, na wysokości hali targowej. Sygnalizacja miała działać już wcześniej, jednak przedłużały się procedury związane z podłączeniem do sieci energetycznej. Na wykonanie przejścia złożyły się Powiat będziński i gmina Czeladź. Czytaj dalej

Sygnalizacja świetlna na Szpitalnej w tym roku

W 2016 r. przy współpracy z Powiatem Będzińskim przeprowadziliśmy akcję ankietową dotyczącą bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców w rejonie ulic Ogrodowej, Szpitalnej i Kombatantów. Wtedy też zapadła decyzja o budowie sygnalizacji przy ul. Szpitalnej w rejonie targowiska. Jeszcze w tym roku powstanie odpowiednio wyposażone przejście. Czytaj dalej