Sprawozdanie z dokonań kadencji 2014-2018

21 października br. czyli za niespełna dwa miesiące odbędą się wybory samorządowe – Czeladzianie wybiorą 21 radnych miejskich, sześciu powiatowych oraz burmistrza, ponadto również radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Pora na podsumowanie dokonań tej kadencji. Chciałem zaprezentować sprawy które udało mi się pomyślnie zakończyć jako radnemu Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018.

.

,
Oto najważniejsze wykonane zadania:

♦ Kompleksowy remont ul. Nowopogońskiej na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z Sosnowcem – wraz z chodnikami i wykonaniem ścieżki rowerowej –  koszt ponad 5 mln zł. ( zadanie rozpoczęte jeszcze jako radny powiatu będzińskiego w 2014 r.)
♦ Remont ul. Spółdzielczej wraz z nowymi chodnikami i miejscami postojowymi.
♦ Wykonanie nowych miejsc parkingowych na ul. Ogrodowej.
♦ Remont parkingu przy ul. Szpitalnej 33.
♦ Place zabaw na ul. Spółdzielczej, 17 Lipca oraz na tzw. Zapłociu ( przy ul. Kombatantów).
♦ Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kombatantów.
♦ Wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Szpitalnej.
♦ Rozpoczęcie procesu termomodernizacji i usuwania azbestu w budynkach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Ogrodowa, Szpitalna i Spółdzielcza).
♦ Termomodernizacja licznych budynków w rejonie Nowego Miasta (dawne os. Nowotki).
♦ Wykonanie chodników i elementów małej architektury (kosze, ławeczki itp.) na os. Szpitalna – Ogrodowa.
♦ Spotkania oraz konsultacje z mieszkańcami głównie z mojego okręgu wyborczego.
♦ Zgłoszenie ponad 100 interpelacji, wniosków, zapytań i interwencji.


W najbliższych dniach przedstawię też program, który zamierzam realizować w przyszłej kadencji, a będący w dużej mierze efektem konsultacji z mieszkańcami Czeladzi.

Nadal liczę na Państwa opinie i uwagi, jednocześnie pozostając do Waszej dyspozycji.