Budżet obywatelskie 2019 – Czeladzki woonerf

W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. niebawem zgłosimy kompleksową przebudowę zniszczonego ciągu pieszego pomiędzy osiedlem na ul. Tuwima, a osiedlem Miasta Auby. Zadanie o nazwie – „Czeladzki woonerf – Przebudowa i renowacja alei między ul. Miasta Auby, a ul. Tuwima (w rejonie Przedszkola Publicznego nr 4 )”, wpłynie na radykalną zmianę wygląd tej okolicy. Zasady wyboru tegorocznych projektów zostaną zaprezentowana już wkrótce.

Proponuję wykonanie nowej nawierzchni wraz ze ścieżką rowerową, jak również wykonanie nowego oświetlenia. Ponadto w ramach małej architektury, ustawienie ławeczek oraz stoliczków np. do gry w szachy, a także nasadzenie zieleni, w tym kwiatów i krzewów w donicach. W ten sposób powstanie pierwszy czeladzki woonerf czyli strefa w której kładzie się nacisk na wysoki stopień bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i walory estetyczne.

Rejon ten bowiem od dawna jest zdegradowane i nie zapewnia odpowiedniego komfortu dla mieszkańców, dzięki nadaniu nowych funkcji będzie miejscem spotkań, odpowiednim zarówno dla osób starszych jak i młodszych.


Liczę na Państwa wsparcie podczas głosowania nad budżetem obywatelskim, które odbędzie się w listopadzie 2018 r. Dzięki naszym głosom możemy zdecydować o wyglądzie najbliższego otoczenia.

Zdecyduj o wyglądzie swojej okolicy!