Na ul. Szpitalnej powstaje przejście z sygnalizacją świetlną

Do 15 października br. zakończą się pracy przy budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Szpitalnej w rejonie hali targowej. Tym samym mogę powiedzieć, że udało się spełnić kolejną obietnice jeszcze z 2016 r. Wtedy to przy współpracy z Powiatem Będzińskim przeprowadziliśmy akcję ankietową dotyczącą bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców w rejonie ulic Ogrodowej, Szpitalnej i Kombatantów.

W tamtym czasie zapadła decyzja o budowie sygnalizacji przy ul. Szpitalnej w rejonie targowiska. W ankietach pytaliśmy przede wszystkim o potrzebę budowy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w rejonie Biedronki przy ul. Szpitalnej. Zdecydowana większość pytanych twierdziła, że jest konieczność stworzenia przejścia z sygnalizacją świetlną, gdyż podniesie to poziom bezpieczeństwa.


Zgodnie z projektem na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez jezdnię zaprojektowano zmiennoczasową (zależną od natężenia ruchu) sygnalizację świetlną. Dla pojazdów kołowych zaprojektowano sygnalizatory typu S-1, dla pieszych/rowerzystów sygnalizatory S-5. Ponadto piesi będą mogli uruchomić potrzebę włączenia zielonego światła za pomocą przycisku.


Na wykonanie przejścia z sygnalizacją świetlną złożyły się Powiat będziński i gmina Czeladź.