Projekt do Budżetu Obywatelskiego złożony

15 października br. w imieniu licznej grupy mieszkańców złożyłem projekt do Budżetu Obywatelskiego o nazwie – „Czeladzki woonerf – Przebudowa i renowacja alei między ul. Miasta Auby, a ul. Tuwima (w rejonie Przedszkola Publicznego nr 4 )”. Projekt ma szansę radykalnie wpłynąć na zmianę wygląd tej okolicy. Wybór projektów odbędzie się od 19 do 26 listopada. Zachęcam do głosowania na ten właśnie projekt.

Proponuję wykonanie nowej nawierzchni wraz ze ścieżką rowerową, jak również wykonanie nowego oświetlenia. Ponadto w ramach małej architektury, ustawienie ławeczek oraz stoliczków np. do gry w szachy, a także nasadzenie zieleni, w tym kwiatów i krzewów w donicach. W ten sposób powstanie pierwszy czeladzki woonerf czyli strefa w której kładzie się nacisk na wysoki stopień bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i walory estetyczne.


Rejon ten bowiem od dawna jest zdegradowane i nie zapewnia odpowiedniego komfortu dla mieszkańców, dzięki nadaniu nowych funkcji będzie miejscem spotkań, odpowiednim zarówno dla osób starszych jak i młodszych.

Liczę na Państwa wsparcie podczas głosowania nad Budżetem Obywatelskim, które odbędzie się od 19 do 26 listopada 2018 r. Dzięki naszym głosom możemy zdecydować o wyglądzie najbliższego otoczenia.

Zasady wyboru projektów.

Strona Budżetu Obywatelskiego Miasta Czeladź.

Zdecyduj o wyglądzie swojej okolicy!