Rewitalizacja Parku Grabek i muszli

W ubiegłym miesiącu zakończył się kolejny etap przebudowy Parku Grabek – rewitalizacja muszli koncertowej wraz z widownią i otoczeniem. Tym samym po trwającej od poprzedniego roku rewitalizacji, park wreszcie nabrał ostatecznego kształtu. Łączne koszty obu inwestycji to ponad 7,5 mln. zł.

W ramach pierwszego etapu który zakończono w zeszłym roku odtworzono nieckę nieistniejącego zbiornika wodnego. W tym celu został wykonany zamknięty układ obiegu wody, składający się z napływu umieszczonego w rzece Brynicy oraz wodociągu sprowadzającego wodę z rzeki do stawu, a także z układu obiegu wody w akwenie. Dzięki temu powstała sztuczna rzeka płynąca przez park i zasilająca zalew. Wyremontowano parkowe alejki, ustawiono nowe ławki oraz mostki, z których można obserwować wodę w strumykach i wodospadzie. Na zalewie powstał także drewniany pomost.


Pierwszy etap kosztowała 5,5 mln. zł z czego 2,26 mln. zł pochodziło ze środków unijnych.


W tym roku przebudowano muszlę koncertową w parku wraz z otoczeniem. Prace remontowe polegały na wykonaniu nowej nawierzchni na widowni i scenie amfiteatru. W miejscu starych betonowych płyt chodnikowych pojawiła się kostka. Na widowni zamontowano ponad 300 nowych ławek. Postawiono także kosze na śmieci. Koszty inwestycji to ponad 2 mln. zł.


Niestety przez drobne opóźnienie nie udało się zainaugurować nowego amfiteatru podczas tegorocznych Dni Czeladzi. Jednak jeszcze w czasie wakacji odbędzie się na Grabku i nowej muszli pierwsza impreza.