Ruszyły prace przy ścieżkach rowerowych

W ostatnich dniach firma Eurovia S.A. rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji – „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” czyli budowy systemu ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych. Całość kosztów to ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł pochodzi z środków unijnych. Przebudowa potrwa do końca 2020 r.

W pierwszej kolejności inwestor przygotował teren pod główne centrum przesiadkowe na pętli tramwajowej przy ul. Kombatantów, oraz miejsca parkingowe miedzy pawilonem, a os. Miasta Auby.


Również wzdłuż wielu ulic rozpoczęto przygotowani do inwestycji polegających na stworzeniu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych między innymi na ul. Kombatantów, 17 Lipca, Legionów, Borowej czy Nowopogońskiej.


Zgodnie ze specyfikacją w ramach projektu powstanie ponad 14 km ścieżek rowerowych, ulokowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto wykonane zostanie też główne centrum przesiadkowe – ATR (autobus-tramwaj-rower) przy ul. Kombatantów wewnątrz obecnej pętli tramwajowej. Do tego powstaną dwa mniejsza punkty przesiadkowe typu AR (autobus-rower) przy ul. Katowickiej oraz ul. Francuskiej. Przebudowie ulegnie też obecne skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Kombatantów gdzie pojawi się rondo. Również w rejonie centrum przesiadkowego ATR zrealizowane zostaną nowe miejsca postojowe.


Ścieżki rowerowe będą poprowadzone po obecnie istniejących chodnikach, jednak będą one wytyczone od podstaw z nową nawierzchnią od strony jezdni.

W ramach punktu przesiadkowego A powstanie: węzeł zintegrowany A-T-R (Autobus – Tramwaj – Rower) w rejonie ul. Kombatantów-Szpitalnej. Rozbudowa skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo. Budowa budynku Centrum Przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami. Przebudowa przystanków tramwajowych, przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska. Budowa zatok autobusowych oraz wiat. Wykonanie miejsc parkingowych i jezdni manewrowych, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe wraz ze stojakami na rowery z zadaszeniem.


W ramach punktu przesiadkowego B powstanie: węzeł przesiadkowego A – R (Autobus – Rower) w rejonie ulic Katowicka – Dehnelów – Reymonta. Rozbudowa skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta. Budowa miejsc parkingowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej.

W ramach punktu przesiadkowego C powstanie: węzeł przesiadkowego A-R (Autobus – Rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej. Utwardzona zostanie części działki (miejsca parkingowe), Ustawione także zostaną stojaki na rowery z zadaszeniem.

Wszystkie punkty połączy sieć ścieżek rowerowych. Powstaną również punkty typu bike&ride, wiaty przystankowe doposażone zostaną w stojaki i zabezpieczenia.


Mam nadzieję, że przy realizacji tej wielkiej inwestycji wykonawca wykorzysta doświadczeni i głosy specjalistów od infrastruktury rowerowej. Jednocześnie liczę że również mieszkańcy pobliskich budynków będą mogli korzystać z dostępnej sieci miejsc parkingowych.