Powstało rondo na ul. Szpitalnej

W ostatnich dniach uruchomiono nowo powstałe rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i Kombatantów, co docelowo znacznie usprawni ruch w tym rejonie miasta. Obecnie nadal wyłączona z ruchy jest ulica Kombatantów – wzdłuż linii tramwajowej, co związane jest z budową w rejonie pętli centrum przesiadkowego.

Maksymalny termin zakończenia robót przy budowie centrum, jak wynika z harmonogramu prac to październik 2020. Do tego czasu zakończyć się też mają wszystkie inwestycje prowadzone przez Eurovię S.A. w ramach projektu „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” czyli budowy systemu ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych.

Zatem do czasu zakończenia prac autobusy będą kursować jak dotychczas z pominięciem przystanku Stare Miasto.

Przy pętli tramwajowej gdzie powstanie centrum przesiadkowe prowadzone są też prace związane z powstaniem miejsc postojowych – przy budynku pawilonu handlowego. Zlokalizowane zostaną też dwa dodatkowe punkty przesiadkowe przy ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dehnelów – w tym przypadku również maksymalny czas realizacji to październik 2020 oraz na Piskach przy ul. Francuskiej (termin maj 2020).


W ramach całego realizowanego projektu powstanie też ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych, w niektórych miejscach widać już pierwsze efekty prac. Całość kosztów to ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł pochodzi z środków unijnych.

Zgodnie ze specyfikacją w ramach projektu powstanie ponad 14 km ścieżek rowerowych, ulokowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto wykonane zostanie też główne centrum przesiadkowe – ATR (autobus-tramwaj-rower) przy ul. Kombatantów wewnątrz obecnej pętli tramwajowej. Do tego powstaną dwa mniejsza punkty przesiadkowe typu AR (autobus-rower) przy ul. Katowickiej oraz ul. Francuskiej.


Inwestycje po zakończeniu realizacji usprawnią ruch w mieście i stworzą alternatywną dla ruchu kołowego sieć ścieżek rowerowych.