Projekt przebudowy Ogrodowej

W ostatnich dniach rozstrzygnięto przetarg na sporządzanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Ogrodowej. W ramach opracowania zaprojektowana zostanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale także stworzenie ciągu pieszo – rowerowego, chodników oraz miejsc postojowych.

W pierwszej kolejności do końca stycznia 2020 r. wykonawca ma opracować całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie w terminie do końca czerwca 2020 r. ma uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Oznacza to szanse na przebudowę ul. Ogrodowej jeszcze w 2020 r.


Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną” przygotuje firma ROADPRO z Rybnika – koszt projektu to około 110 tys. zł.

W ramach projektu wykonawca ma do wykonania opracowanie dla : budowy drogi na ulicy Ogrodowej, skrzyżowania z ulicą Kombatantów, Boczną oraz z ulicą Wojkowicką. Budowy ciągu pieszo – rowerowego, budowy chodników oraz miejsc postojowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych.


Zatem projekt zakłada kompleksową przebudowę ul. Ogrodowej na całej jej długości, co po realizacji zadania niewątpliwie wpłynie na jej stan. O przebudowę tej ulicy zabiegałem jako radny od dłuższego czasu.