Centra przesiadkowe i ścieżki


Sprzyjająca pogoda w czasie sezonu zimowego pozwoliła aby pracę przy budowie ATR trwały bez większych przeszkód. Widać już pierwsze efekty przy budowie głównego centrum przesiadkowego przy ul. Kombatantów, powstały też już dłuższe odcinki chodników i ścieżek rowerowych. Czytaj dalej

Koronawirus – jak postępować?


W związku z pojawieniem się w Polsce coraz liczniejszych przypadków koronawirusa, przypominam o podstawowych działaniach związanych z tym zagrożeniem. Podstawowy numer infolinii NFZ to 800 190 590 – jest ona czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jeżeli możesz Ty i Twoi bliscy pozostańcie w domu ! Ogranicz kontaktów z innymi ludźmi, do niezbędnego minimum ! Zachowaj spokój !

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną, masz podwyższoną temperaturę, kaszlesz i masz duszności niezwłocznie poinformuj o tym telefonicznie odpowiednie służby.

  • Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronawirusa – 660 686 917
  • Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej – 795 513 569
  • Infolinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dot. koronawirusa 663 956 644, 539 963 856, 606 326 142 lub numer, który pełni dyżur 24h – 32 351 23 00.Lista szpitali zakaźnych na terenie województwa śląskiego:

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. tel. 32 281 92 41 (do 3);

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. tel. 32 34 63 650;

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. tel. 33 852 05 11;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Na terenie Czeladzi:

  • Zgodnie z decyzją Premiera Rządu RP od 12 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w Czeladzi (szkoły, przedszkola). W czwartek i piątek (tj. 12 i 13 marca 2020 r.) prowadzone będą wyłącznie klasowe zajęcia opiekuńcze w szkołach i przedszkolach dla tych dzieci, które nie będą miały w domu zapewnionej opieki, natomiast od poniedziałku 16 marca 2020r. wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte do odwołania.
  • Zgodnie z decyzją Premiera Rządu RP od 12 marca zamknięte zostają żłobki do odwołania.
  • Wprowadza się zakaz odwiedzin w DPS Senior – do odwołania.
  • Zawiesza się do odwołania wszelkie zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie inne imprezy i spotkania organizowane przez seniorów i dla seniorów.
  • Zawiesza się do odwołania wszystkie zajęcia w świetlicach środowiskowych i opiekuńczych.
  • Zawiesza się na terenie miasta wszystkie rozgrywki sportowe przy udziale publiczności.
  • Zawiesza się do odwołania wszystkie imprezy kulturalne na terenie miasta.

W związku z panującą sytuacją, ustala się, że przez najbliższe 2 tygodnie, począwszy od piątku, 13 marca 2020 r., Urząd Miasta w Czeladzi będzie zamknięty. Do budynku będzie można wejść wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, tylko wejściem głównym, po kontakcie przez domofon.

Należy zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Szczegółowe i bieżące komunikaty dotyczące Czeladzi podawane są na stronie Miasta Czeladź czeladz.pl oraz na profilu Facebook Miasta Czeladź

Strona Ministerstwa Zdrowia