Budowa ATR i ścieżek potrwa dłużej


Przedłuży się realizacja zadania – „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” czyli budowy centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych. Ostateczny termin zakończenia tej wielkiej inwestycji to koniec marca 2021 r. Co istotne zwłaszcza ścieżki rowerowe w wielu miejscach wymagają jeszcze dodatkowych prac i poprawek. Czytaj dalej