Budowa ATR i ścieżek potrwa dłużej


Przedłuży się realizacja zadania – „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” czyli budowy centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych. Ostateczny termin zakończenia tej wielkiej inwestycji to koniec marca 2021 r. Co istotne zwłaszcza ścieżki rowerowe w wielu miejscach wymagają jeszcze dodatkowych prac i poprawek.Na opóźnienia ma wpływ nie tylko duży zakres prac, jak i pojawiające się po drodze problemy z innymi wykonawcami jak np. Tauron czy Orange, które dość opieszale wymieniały swoje sieci. Spore znaczenie ma też trwająca w kraju epidemia koronawirusa.

Nowe ścieżki rowerowe i chodniki powstały praktycznie w całym mieście. Całość kosztów przebudowy to ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł pochodzi z środków unijnych.

W ramach projektu powstanie finalnie ponad 14 km ścieżek rowerowych, ulokowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto wykonane zostanie też główne centrum przesiadkowe – ATR (autobus-tramwaj-rower) przy ul. Kombatantów wewnątrz obecnej pętli tramwajowej. Do tego powstaną dwa mniejsza punkty przesiadkowe typu AR (autobus-rower) przy ul. Katowickiej oraz ul. Francuskiej. Przebudowie uległo już skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Kombatantów gdzie pojawiło się rondo.

Po zakończeniu obecnego projektu pojawi się również system rowerów miejskich, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy, ma on być kompatybilny z tymi funkcjonującymi w sąsiednich miastach.

Całość kosztów wyniesie ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł będzie pochodziła z środków unijnych. Głównym wykonawcą jest firma Eurovia S.A.