Co z tą Ogrodową?

Wiele razy zapowiadałem, że już niebawem ruszy tak wyczekiwany remont ul. Ogrodowej. I co, i niestety nadal nic! Wychodzę na wyjątkowo niesłownego, ale koszt inwestycji jest naprawdę spory – około 10 mln. zł – dlatego koniecznej jest znalezienie dodatkowego finansowania zewnętrznego. Taką szansą jest – rządowy Programu Inwestycji Strategicznych.

Programu Inwestycji Strategicznych, zakłada dofinansowanie ważnych gminnych inwestycji. Każde miasto miało prawo zgłosić trzy wnioski, jeden do kwoty 5 mln zł, drugi do 30 mln zł a trzeci do 100 mln zł. W ramach pierwszego wniosku zgłoszony został właśnie remont ul. Ogrodowej. W tym wypadku mamy już bowiem wymagany projekt i pozwolenie na budowę.

W 2020 roku powstał projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Jednak ze względu na skomplikowanie inwestycji – liczne sieci położone w ciągu drogi – koszty będą wynosić blisko 10 mln zł. Dlatego realizacja remontu uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych. Tymczasem stan nawierzchni ulicy jest naprawdę zły.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną” przygotował firma ROADPRO z Rybnika – koszt projektu to około 110 tys. zł. W ramach projektu określono wytyczne dotyczące budowy drogi na ulicy Ogrodowej, skrzyżowania z ulicą Kombatantów, Boczną oraz z ulicą Wojkowicką. Budowy ciągu pieszo – rowerowego, budowy chodników oraz miejsc postojowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Łącznie to odcinek o długości „tylko” 900 metrów, ale koszt są duże, ze względu na położenie licznych sieci. Dodatkowo ważną kwestią jest, takie wytyczenie miejsc postojowych, aby było ich jak najwięcej.

Jednocześnie wielu mieszkańców zgłasza potrzebę wytyczenia linii rozdzielających miejsca postojowe, moim zdaniem jest to zły pomysł, bo w ten sposób tylko zmniejszymy, i tak małą ilość miejsc. Każde rozgraniczone miejsce ma mieć swoją standardową szerokość, do tego co dziesiąte musi być miejscem dla osób niepełnosprawnych. W tym wypadku należy liczyć na rozsądek mieszkańców i to że będą parkować tak aby inne auta również mieściły się obok.

Mam nadzieję, że tym razem uda się pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych i w przyszłym roku wreszcie ruszy remont Ogrodowej.