Rynek 22 oddany do użytku

We wrześniu nastąpiło oficjalne oddanie do użytku kompleksowo przebudowanego budynku Rynek 22 czyli tzw. Kamienicy Konarzewskich. W budynku mieści się Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej oraz Centrum Informacji Miejskiej. W przyszłości w kamienicy będą się też odbywać sesje Rady Miasta, konferencje czy też uroczystości ślubne. Już teraz działa klub seniorów oraz specjalny kącik do zabaw dla dzieci.

Z unijnych środków w kamienicy będzie realizowany program integracyjny: „Rynek – Nowe Możliwości”. Grupę docelową tego przedsięwzięcia stanowią osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach reintegracji społecznej i zawodowej realizowane są: trening umiejętności społecznych, job-coaching, kurs obsługi komputera, spotkania grupy wsparcia, pośrednictwo pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje. W ramach działań środowiskowych na rzecz społeczności lokalnej są realizowane animacje społeczności lokalnej, zajęcia integracyjne sportowo-ruchowe, edukacyjne, plastyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, wyjścia edukacyjno-integracyjne.

W 2019 roku ruszyły prace remontowe, a częściowo budowa od podstaw, zlokalizowanej przy Rynku 22 – Kamienicy Konarzewskich. Miasto nabyło niszczejący budynek kilkanaście lat temu. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek został pokryty miedzianym dachem.

Całość inwestycji kosztowała prawie 6 mln zł. z czego ponad 3 mln. unijnego dofinansowania. Miasto otrzymało też dodatkowo prawie 900 tys. zł unijnych środków na prowadzenie działalności społecznej w tym obiekcie. Jeszcze w grudniu 2018 r. okazało się, że koszt przebudowy będzie większy niż pierwotnie zakładano, stąd Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone na to zadanie.

Zgodnie z projektem celem inwestycji był remont i adaptacja istniejącego budynku na nowe funkcje wraz z remontem elewacji obiektu, wymianą pokrycia dachowego, montażem nowych instalacji w budynku, wymianą okien i drzwi, a także rozbiórka budynku gospodarczego i handlowego oraz rozbudowanie budynku o nową część.

Budynek prezentuje się okazale i przestał szpecić swym dawnym wyglądem główną część Starego Miasta, to kolejny krok w rewitalizacji czeladzkiej starówki.