Jaśniej i taniej

W mieście trwa kolejna wymiana punktów oświetleniowych – stare typu sodowego zastępowane są przez nowe – ledowe. Dzięki temu nie tylko znacznie zmniejszy się zużycie energii, ale też będzie znacznie jaśniej, a więc i bezpieczniej. Działania takie podejmuje nie tylko miasta, ale i w ostatnim czasie także Tauron.

Już teraz spośród 1660 punktów oświetleniowych należących do gminy 1593 szt. opraw to nowoczesne ledy, a zaledwie 67 szt. opraw sodowych, których wymianę planuje się w przyszłym roku. Przy budowie ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych przy ulicach uruchomiono wiele nowych ledów, efekt w oświetleniu było widać od razu. Zwiększyła się widoczność i bezpieczeństwo, ale także co równie istotne spadły rachunki za prąd.

Tauron w 2022 r. wymienił lub wymieni w najbliższym czasie następujące słupy i oprawy:
ul. Grodziecka 26 szt. słupów, 57 szt. opraw
ul. 1 Maja – 1 szt. słup, 2 szt. opraw
ul. Będzińska – 19 szt. słupów, 30 szt. opraw
ul. Stanisława Staszica – 22 szt. słupów, 43 szt. opraw
ul. Katowicka – 15 szt. słupów, 30 szt. opraw.
Łącznie do wymiany przewidziano 83 słupy i 162 oprawy. Cieszy, że również Tauron rozpoczął w mieście proces modernizacji swojego oświetlenia.

Na ul. Szpitalnej czy Grodzieckiej, tam gdzie uruchomiono nowe oświetlenie LED, w miejsce starego sodowego, jest widoczny. Tylko na Szpitalne pojawiło się w 2019 r. ponad 40 nowych punktów oświetleniowych. Dla doświetlenia ulicy wykorzystano lampy o jasności 13500 lm, 1600 lm dla doświetlenia przejść dla pieszych w miejscach gdzie słup nie stoi w pobliżu przejścia dla pieszych oraz 7900 lm dla doświetlenia chodników i drogi rowerowej.

Przy innych ulicach także powstaje nowe oświetlenie, które nie tylko wpływa na jasność, ale też zmniejsza pobór mocy. Na powyższym zdjęciu widać różnice między oświetleniem ze starych lamp sodowych (żółta barwa) i nowych ledowych ( jasna barwa).