Sami tworzymy śmietniska

Wszyscy chcieliby płacić mniej za śmieci, aby miasto było czyste i zadbane, a jednocześnie odbiór odpadów następował szybko i sprawnie, żeby nigdzie nie pozostawały zalegające śmieci. Niestety to my sami, mieszkańcy tworzymy dzikie wysypiska śmieci, tym samym powodując, że opłaty za śmieci są coraz droższe. Przy ul. Ogrodowej jeden ze śmietników stale zamieniany jest w wysypisko odpadów.

Urząd Miasta i jego przedstawiciele wielokrotnie apelowali, by w związku z częstymi przypadkami nieporządku przy placach gospodarczych i wystawianiem dużych ilości odpadów wielkogabarytowych, wystawiać je w taki sposób aby maksymalnie zachować czystość i porządek. Jednak nie daje to efektów, może kary będą bardziej przekonujące!

Odpady wielkogabarytowe z zabudowy wielomieszkaniowej odbierane są raz na dwa tygodnie. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2023 rozesłany jest do zarządców nieruchomości. Urzędnicy proszą, aby przestrzegać terminów i wystawiać odpady tuż przed ich odbiorem, co z pewnością pozwoli zachować porządek i estetykę czeladzkich osiedli. Jednocześnie apelują o segregowanie swoich odpadów  i przekazywanie ich do odbioru w sposób selektywny. Segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego z mieszkańców. Tymczasem placyk przy Ogrodowej 22 notorycznie zamienia się w śmietnisko. Kto tego dokonuje? Niestety my mieszkańcy miasta!

Aby sprawdzić termin wywozu odpadów na swojej ulicy wystarczy wejść na stronę: czeladz.ewywozy.pl

Na terenie miasta działa też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Szyb Jana 1H. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7.00-14.00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00-14.00 oraz w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 7.00-18.00. mieszkańcy Czeladzi mogą bezpłatnie oddać do PSZOK odpady zebrane w sposób selektywny, m.in. papier i tektura, plastik i opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, tekstylia i odzież.

Od 1 lutego 2022 roku w Czeladzi stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 33 zł od osoby, a w przypadku odpadów niesegregowanych 66 zł. W postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęła tylko jedna ważna oferta złożona przez konsorcjum firm ALBA. Oferta została złożona na kwotę 19 299 384,00 zł (na dwa lata) i była wyższa od poprzednio funkcjonującej umowy o prawie 4 mln zł.

Zadbajmy o własne otoczenie i czystość, bowiem niebawem może się okazać, że opłata za odbiór śmieci znowu będzie droższa, a w dużej mierze zależy to od nas samych!

Reklama