Honorowe Obywatelstwa Czeladzi nadane

honorowi117 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czeladzi, która odbyła się w budynku GSW Elektrownia nadano Honorowe Obywatelstwa panu profesorowi Zbigniewowi Białkiewiczowi oraz panu Wacławowi Majcherczykowi. W imieniu swoim, ale także starosty będzińskiego Marka Mrozowskiego złożyłem z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje na ręce nowych Honorowych Obywateli Miasta. Czytaj dalej