Odtworzenie nawierzchni Chmielnej

W czasie budowy nowego osiedla na ul. Malinowej rozkopana została, będąca już wcześniej w złym stanie ul. Chmielna. Po mojej interwencji w Czeladzkich Wodociągach, wykonawca podziemnych sieci rozpoczął przywracanie dawnego stanu jezdni, ponownie układana jest trylinka.

Czytaj dalej